pl en
Facebook YT
Siłownia - Prusa

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.10.2020 r. z siłowni ARMS do odwołania mogą korzystać wyłącznie:

 • Kluby i stowarzyszenia sportowe - na podstawie zawartych umów,
 • Uczniowie w ramach zajęć wychowania fizycznego,
 • Osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych - na podstawie wypełnionego oświadczenia, którego wzór dostępny jest na siłowni oraz do pobrania poniżej


OŚWIADCZENIE

ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI W OKRESIE EPIDEMII
(obowiązują od 10 października 2020 r. do odwołania)

 • Weryfikacja uczestników, zgłaszanie osób wchodzących na obiekt.
 • Obowiązuje grafik korzystania z siłowni.
 • Przerwa techniczna na wietrzenie i dezynfekcję obiektu obowiązuje w godz. 15:00-15:30.
 • Obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu i opuszczaniu obiektu.
 • Limit osób - maksymalnie 19 użytkowników (17 na dużej sali, 2 na małej sali).
 • Klient powinien zdezynfekować każde urządzenie, z którego korzystał po zakończonym ćwiczeniu przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji.
 • Zalecamy osobom będącym w grupie wysokiego ryzyka (osoby powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) rozważenie możliwości korzystania z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych bez obecności innych osób albo zaniechanie korzystania z siłowni do czasu ustania zagrożenia epidemiologicznego.
 • Zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klienta z własnych pomocy typu maty.
 • W toaletach może przebywać 1 osoba na dwie kabiny/toalety.
 • Zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m na terenie obiektu.
 • Obowiązują szczegółowe wytyczne Polskich Związków Sportowych dotyczące formuły prowadzenia zajęć.

SIŁOWNIA: 

 • tel. 25 644 14 41 wew. 104
 • e-mail: silownia.os@arm.siedlce.pl
 • Siłownia dostępna jest dla klubów i stowarzyszeń sportowych, grup szkolnych oraz klientów indywidualnych.

Godziny otwarcia: PONIEDZIAŁEK - NIEDZIELA 8:00 - 21:30

Cennik
5 zł    jednorazowe wejście (z Siedlecką Kartą Sportową)
11 zł  jednorazowe wejście (kluby, stowarzyszenia sportowe)
15 zł  jednorazowe wejście (bez Siedleckiej Karty Sportowej)

10 zł  jednorazowa opłata za wydanie Siedleckiej Karty Sportowej
5 zł    opłata za zgubienie numerka do szatni

Akceptujemy płatność gotówką, kartą płatniczą i Siedlecką Kartą Sportową.

Honorujemy karty Multisport, FitProfit i OK System.

W sprawie wynajęcia siłowni należy kontaktować się z kierownikiem obiektu.