pl en
Facebook YT
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE

 

ARMS/001/23

Sukcesywna dostawa środków czystości

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARMS/002/22

Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ARMS/001/22

Budowa fontanny wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Placu im. gen. W. Sikorskiego w Siedlcach oraz remont nawierzchni

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o wyborze oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARMS/003/21

Sukcesywna dostawa środków czystości

Ogłoszenie o zamówieniu 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ARMS/002/21

Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wykonaniu postępowania

ARMS/001/21

Dostawa pojazdów: ciągnika i zamiatarki

Ogłoszenie o zamówieniu 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wykonaniu umowy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARMS/003/20

Dostawa środków czystości oraz sprzętu potrzebnego do utrzymania czystości w obiektach Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Dostawa środków chemii basenowej dla potrzeb Parku Wodnego Siedlce

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ARMS/002/20

Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

Zawiadomienie o wyborze oferty

ARMS/001/20

Dostawa pojazdów: ciągnika i zamiatarki

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o wyborze oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARMS/002/19

Dostawa środków czystości oraz sprzętu potrzebnego do utrzymania czystości w obiektach Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o. o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o wyborze oferty

Informacja o ponownym wyborze oferty

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysu inwestorskiego na wymianę opraw oświetleniowych i wyborze optymalnych źródeł światła bazujących na technologii LED w hali sportowej przy ul. B. Prusa 6 w Siedlcach. (04.12.2019 r.)

Zapytanie ofertowe

Dokumentacja powykonawcza

Dostawa środków chemii basenowej dla potrzeb Parku Wodnego Siedlce (09.12.2019 r.)

Informacja z otwarcia ofert

ARMS/001/19

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe (05.11.2019 r.)

Zapytanie ofertowe na wykonanie kontroli okresowych przeglądów branży budowlanej w obiektach Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o. o.

Wybór oferty

ARMS/001/2019

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o. o.

Unieważnienie

Zapytanie ofertowe (15.05.2019 r.)

Wykonanie zmiany oznakowania poziomego na podstawie projektu stałej organizacji ruchu pn. "Zmiana oznakowania na parkingach i drogach głównych na terenie ARMS Sp. z o.o. przy ul. Jana Pawła II 6-8 w Siedlcach".

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe (29.03.2019 r.)

Wykonanie kontroli okresowych instalacji i urządzeń sanitarnych w 2019 r. w obiektach zarządzanych przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe (29.03.2019 r.)

Wykonanie kontroli okresowych instalacji elektrycznych i piorunochronnych w 2019 r. w obiektach zarządzanych przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce 
Sp. z o.o.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe (19.12.2018 r.)
Dostawa środków utrzymania czystosci dla poszczegółnych obiektów sportowych Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe (19.12.2018 r.)
Dostawa chemii basenowej dla potrzeb Parku Wodnego Siedlce

Zapytanie ofertowe

ARMS/001/2018
Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe (06.08.2018 r.)
Wykonanie zadaszenia systemowego nad wejściem do pomieszczeń w poziomie parteru od strony północnej oraz nad wejściem do pomieszczeń odnowy biologicznej usytuowanych w poziomie piwnicy Hali Sportowej przy ul. Bolesława Prusa 6 w Siedlcach.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe (16.04.2018 r.)
Wykonanie docieplenia części ścian hali sportowej oraz wykonanie stropu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych dekoracyjnych w korytarzu na poziomie -1 części administracyjno-biurowej przy ul. B. Prusa 6 w Siedlcach.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe (10.04.2018 r.)
Wykonanie usługi umycia okien poszczególnych obiektów sportowych Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARMS/003/17

Remont hali sportowej z częścią administracyjno-biurową z wykonaniem strefy odnowy biologicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

ARMS/002/17
Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe   (04.04.2017 r.)
Wykonanie kontroli okresowych instalacji elektrycznych w 2017 r. w obiektach zarządzanych przez Agencję Rozwoju Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

Kontrole okresowe instalacji elektrycznych

Zapytanie ofertowe   (04.04.2017 r.)
Wykonanie kontroli okresowych instalacji i urządzeń sanitarnych w 2017 r. w obiektach zarządzanych przez Agencję Rozwoju Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

Kontrole okresowe instalacji sanitarnych

Zapytanie ofertowe   (04.04.2017 r.)
Wykonanie kontroli okresowych przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów wentylacyjnych w 2017 r. w obiektach zarządzanych przez Agencję Rozwoju Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

Kontrola okresowa przewodów kominowych

ARMS/001/17
Przebudowa stacji trafo oraz remont złącza kablowego na terenie Ośrodka Sportu przy ulicy B. Prusa 6 w Siedlcach

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe (10.03.2017 r.)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa stacji trafo oraz remont złącza kablowego na terenie Ośrodka Sportu przy ul. B. Prusa 6 w Siedlcach.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARMS/004/2016
Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

Zawiadomienie o wyborze oferty

ARMS/003/16
Dostawa i montaż sprzętu sportowego do siłowni przy ulicy B. Prusa 6 w Siedlcach
 

ARMS/002/16  
Dostawa i montaż sprzętu sportowego do siłowni przy ulicy Jana Pawła II 6 w Siedlcach

ARMS/001/16
Remont siłowni na terenie Ośrodka Sportu przy ulicy B. Prusa 6 w Siedlcach

Zawiadomienie o wyborze oferty