pl en
Facebook YT
O nas

WŁADZE  SPÓŁKI

Organami Spółki są:

  •     Zgromadzenie Wspólników
  •     Rada Nadzorcza
  •     Zarząd Spółki


Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Siedlce.

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków:

  •     Dominika Herburt-Heybowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  •     Mariusz Olichwiruk – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  •     Renata Wróbel – Członek Rady Nadzorczej


Zarząd Spółki stanowi:

  •     Paweł Truszkowski – Prezes Zarządu