pl en
Facebook YT
WAŻNA INFORMACJA
WAŻNA INFORMACJA

W związku z wątpliwościami odnośnie aktualnych przepisów informujemy, że obowiązujące obostrzenia w obszarze sportu zezwalają na współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe:

1. z udziałem:

  • zawodników pobierających wynagrodzenie za uprawianie sportu,
  • zawodników pobierających stypendium sportowe przyznane przez m. in. klub sportowy, w tym także zawodnikom z grup młodzieżowych,
  • zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,
  • lig zawodowych w rozumieniu ustawy o sporcie.

2. odbywające się bez udziału publiczności

3. organizowane w ścisłym reżimie sanitarnym.

 

Zapraszamy zatem kluby do składania dokumentów poświadczających spełnienie powyższych wymogów.