pl en
Facebook YT
OFERTA PRACY
OFERTA PRACY

Poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalista ds. technicznych

Umowa o pracę na okres próbny

Wymiar czasu pracy: 1/2 lub 1/3 etatu

Proponowane wynagrodzenie brutto: 3300 zł

Wymagania:

- wykształcenie wyższe

- uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń

- biegła obsługa komputera z obsługą Internetu

 

Ogólny zakres obowiązków:

- typowanie elementów budynków i budowli, które będą podlegać remontowi i określenie zakresu prac niezbędnych do wykonania,

- opiniowanie wniosków dotyczących remontów obiektów przejmowanych, administrowanych lub zarządzanych przez Spółkę,

- opracowanie rocznych i wieloletnich planów remontów oraz zmiany planów w dostosowaniu do przyznanych środków finansowych,

- przygotowanie lub zlecenie opracowania koncepcji zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnych dla wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,

- wykonywanie przeglądów budowlanych obiektów Spółki na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach

 

CV prosimy wysyłać na adres: biuro@armsiedlce.pl