pl en
Facebook YT
CROSS ROWEROWY DLA DZIECI
CROSS ROWEROWY DLA DZIECI

W sobotę 20 sierpnia 2022 r. zapraszamy na XXVIII Cross Rowerowy, tym razem wersja tylko dla dzieci.

Zawody odbędą się na terenach zielonych przy zalewie Muchawka – pomiędzy Cichą Stanicą a boiskami do koszykówki i siatkówki. Dojazd ulicą Mazowiecką.

Organizatorem zawodów jest Zarząd Miejski TKKF w Siedlcach. Partnerami Miasto Siedlce, Agencja Rozwoju Miasta Siedlce oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Zawody to świetna okazja dla dzieci do sprawdzenia swoich umiejętności w grupie rówieśniczej oraz powalczenia o atrakcyjne nagrody.

Rywalizacja Crossu będzie przebiegała w trzech kategoriach wiekowych:

– gr. I – dziewczęta i chłopcy w wieku do 8 lat

– gr. II – dziewczęta i chłopcy w wieku 9-10 lat

– gr. III – dziewczęta i chłopcy w wieku 11-12 lat

Udział w zawodach jest bezpłatny.

Zgłoszenia mailowo: tkkfsiedlce@onet.pl oraz w Biurze zawodów w dniu zawodów w godz. 9.00 – 9.45.

W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko i wiek dziecka oraz imię, nazwisko i telefon kontaktowy do pełnoletniego opiekuna.

Biuro Zawodów, start i meta – obok Cichej Stanicy, dojazd ulicą Mazowiecką.

Przystępując do rywalizacji, należy mieć sprawny technicznie rower i kask.

Trzech najlepszych zawodników i zawodniczek otrzymuje medale, dyplomy i okolicznościowe koszulki, pozostali uczestnicy dyplomy za udział.

 

REGULAMIN

Regionalnego Crossu Rowerów Górskich

CEL:

Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku.

ORGANIZATOR:

Organizatorem zawodów jest Zarząd Miejski TKKF w Siedlcach . Partnerami Miasto Siedlce, Agencja Rozwoju Miasta Siedlce oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

TERMIN I MIEJSCE:

Zawody zostaną rozegrane w dniu 20 sierpnia 2022 r. (sobota) na terenach wokół siedleckiego Zalewu „Muchawka” (Biuro zawodów oraz start i meta obok „Cichej Stanicy”). Start pierwszej kategorii godz. 10.00.

Objazd trasy w godz. 9.00 – 9.45

Zgłoszenia: tkkfsiedlce@onet.pl lub w Biurze zawodów w dniu zawodów w godz. 9.00 – 9.45

KATEGORIE WIEKOWE:

- grupa I          - dziewczęta i chłopcy w wieku do 8 lat        

- grupa II         - dziewczęta i chłopcy w wieku 9-10 lat

- grupa III        - dziewczęta i chłopcy  w wieku 11-12 lat

SPOSÓB ROZEGRANIA ZAWODÓW:

Długości tras uzależnione zostaną od kategorii wiekowej i podane zostaną w komunikacie organizacyjnym przed zawodami.

Wyścig w zależności od ilości startujących może zostać rozegrany jako oddzielna kategoria lub połączony z inną kategorią.

NAGRODY

Trzech najlepszych zawodników i zawodniczek otrzymuje medale, dyplomy i okolicznościowe koszulki, pozostali uczestnicy dyplomy za udział.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rozstrzyganie wszelkich spraw spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą wyłącznie do organizatorów.

Uwaga! Uczestnicy zawodów muszą posiadać kaski ochronne i startują na własną odpowiedzialność za zgodą pełnoletniego prawnego opiekuna.

Warunkiem uczestnictwa jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO.

 

 

                                                                                               O r g a n i z a t o r z y