Tło biegacze
pl en
Facebook YT
Przetargi rozstrzygnięte

ARMS/001/17
Przebudowa stacji trafo oraz remont złącza kablowego na terenie Ośrodka Sportu przy ulicy B. Prusa 6 w Siedlcach

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe 10.03.2017r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa stacji trafo oraz remont złącza kablowego na terenie Ośrodka Sportu przy ul. B. Prusa 6 w Siedlcach.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARMS/004/2016
Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

Zawiadomienie o wyborze oferty

ARMS/003/16
Dostawa i montaż sprzętu sportowego do siłowni przy ulicy B. Prusa 6 w Siedlcach
 

ARMS/002/16  
Dostawa i montaż sprzętu sportowego do siłowni przy ulicy Jana Pawła II 6 w Siedlcach

ARMS/001/16
Remont siłowni na terenie Ośrodka Sportu przy ulicy B. Prusa 6 w Siedlcach

Zawiadomienie o wyborze oferty