Tło biegacze
pl en
Facebook YT
KURS RATOWNIKA WODNEGO
KURS RATOWNIKA WODNEGO

Szkolenie nadające uprawnienia Ratownika Wodnego jest realizowane według obowiązujących przepisów:

  • Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
  • Rozporządzeniem MSW poz. 747 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym

Zgodnie z najnowszymi przepisami, jest to jedyny kurs z dziedziny ratownictwa wodnego potrzebny do pracy zawodowej Ratownika Wodnego. Kolejne kursy i stopnie ratownicze nie są już wymagane.

 

Miejsce realizacji kursu: Park Wodny Siedlce

Organizator: Fundacja Posejdon http://www.fundacjaposejdon.pl/

Data rozpoczęcia kursu: 30.04.2017 r. niedziela godz. 9:00

Koszt: 1200zł

 

Wymagania dla uczestników kursu:

  • Dobra umiejętność pływania (nie wykonujemy egzaminów wstępnych oceniających umiejętności pływackie kandydatów na kurs),
  • Ukończone 16 lat.

Uwaga! Uprawnienia zawodowe Ratownika Wodnego uzyskuje się po ukończeniu 18 roku życia!
W myśl art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym do uzyskania możliwości samodzielnej pracy zawodowej Ratownika Wodnego należy spełnić wymogi:

  • być pełnoletnim,
  • być zatrudnionym lub pełnić służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub być członkiem tego podmiotu,
  • posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z nadanym tytułem Ratownika,
  • mieć stan zdrowia pozwalający na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Po pozytywnie zaliczonym egzaminie teoretycznym i praktycznym każdy z uczestników szkolenia otrzymuje ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych wg wzoru i na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. poz. 747).

 

Po ukończonym kursie istnieje możliwość zatrudnienia w Parku Wodnym Siedlce.

 

Zapisy: Stanisław Marchel 698 691 420
Organizatorem kursu jest Fundacja Posejdon: http://www.fundacjaposejdon.pl/